New Associates Admitted in May 2019

New Associates not shown: Katherine Adam, Salmaan Allibhai, Andrew Austin, Anthony Baer, Michael Barr, Michael Borysek, Samuel Bushong, Joseph Chan, Chia-Ling Chen, Fen Chen, Chi Ho Cheng, Iengieng Cheng, Sean Collison, Christopher Deaver, Jing Deng, Jeremy Doyle, Gabriel Dufresne, Joseph Dumas, Jesse Finkel, Lauren Fisher, Jingyuan Gao, Steven Getselevich, Amanda Granville, Andrew Groth, Isabelle Guerard, David Haimes, Tingyu He, Claire Hemmele, Yun Hong, Maoying Huang, Cody Jacobson, Adam Johari, Nathanael Karel, Jason Kass, Andrew Kerper, Christine Kho, Ji Hyun Kim, Thanakrit Krupanyamart, Kuo-Hua Lai, Chun Shing Lau, Lei Lei, Chuning Li, Chen Liang, Bruno Lima, Ziyue Liu, Kelly MacDonald, Anthony Methe, Qianhui Miao, Lhea Mio-Giroux, Satomi Miyanaga, Shaoxuan Mo, Chiho Moon, Michael Moskowitz, Eric Murphy, Michelle Muzulu, Paul Nelson, Patrick Newell, Simone Nichols, Jin Sheng Ooi, Frederique Paquet, Neel Patel, Moira Power, Nathan Pritzl, Huanchuan Qiu, Erik Quinonez, Neil Redpath, Cameron Rose, Adrian Rowland, JiaQi Ruan, Andrew Sapp, Mark Schiebel, Kelly Skogheim, Robert Skrabal, Chi Song, Christine Tan, Kristen Taylor, Anh Tran, Ronald Tsang, Yiding Wang, Raychel Watters, Andrew Weaver, Qing Wei, Thomas Wendling, John Winslow, Kathryn Wood, Qiuyi Wu, Rui Xu, Hua Zhang, Tong Zhang, Xi Zhang, Ying Zhang, Rong Zhuang.