New Associates Admitted in November 2019

New Associates not shown: Daniel Andrade, Genevieve Belanger, Jonathan Bell, Kezhi Cai, Ihsin Chen, Jen-Yu Chen, Xiaolan Chen, Garth Chin, Shuo Deng, Brigh Desjardins, Mathieu Desjardins, Olivia Doll, Michael Doolan, Ryan Dougherty, Daniel Figueroa, Christian Fonseca, Zhihui Gao, Evelyn Guan, Caleb Hawks, Xinyi He, Jacob Hill, Robert Hinkel, Eric Hintikka, Nicholas Hsu, Yifang Jia, Zhang Jiang, Lindsey Jorgensen, Kelsey Keenan, Nayoon Kim, Stephen Kleinberg, Maria Koelbel, Osng Kwon, Wenjing Lai, Chen Li, Xiaolu Li, Ruiqi Liang, Sophie Lin, Anqi Liu, Marko Martinovic, Xingyi Meng, Emma Musumeci, Piratheep Navaratnam, Li Yuan Ng, Thien Nguyen, Ryan Nisbet, Tian Yu Oh, Daniel O’Shaughnessy, Lana Park, Ryan Peiffer, Lisha Qin, Maxime Romano, Joseph Schmitt, Anyamanee Seetongsook, Simon Shum, Robert Silva, Veronica Skinner, David Skrtich, Samuel Tam, Junyi Tang, Kwan Loong Tay, Brian Thompson, John Vassil, Yuhe Wang, Michael Wise, Morgan Xiong, Katherine Zhang, Andy Zhou.